Conferința internațională „Strategii și bune practici în comunicarea guvernamentală”

Secretariatul General al Guvernului și Asociația Eurocomunicare desfășoară joi, 30 iunie 2022, conferința internațională „Strategii și bune practici în comunicarea guvernamentală, organizată în cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” (cod MySMIS 134024/ cod SIPOCA 754).

Conferința va avea loc la online, pe platforma Zoom, în intervalul orar 10.00-13.00.

Evenimentul își propune să aducă în discuție exemple de bune practici din domeniul comunicării publice guvernamentale, desprinse din experiența unor organizații și instituții publice naționale și internaționale. Conferința are scopul de a evidenția importanța comunicării instituționale și de a colecta informații care pot fi utilizate în realizarea propunerii de strategie de management al comunicării guvernamentale din România.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele intermediare ale proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” (cod MySMIS 134024/ cod SIPOCA 754).

Conferința internațională va conține și un panel dedicat comunicării guvernamentale şi parteneriatelor strategice de la nivel european, principalele teme de discuție abordate fiind:

  • relaţionarea cu stakeholderii români şi europeni,
  • rolul unui think tank în animarea dezbaterii factuale,
  • metode pentru realizarea unor activități de comunicare cu impact european şi internaţional.

Cofinanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Durata proiectului este de 28 luni, iar bugetul are o valoare totală de 11.671.421 lei, din care 10.557.375,53 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE).

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile pentru a afla mai multe.