Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României

Prezentarea proiectului

cod MySMIS 134024 / cod SIPOCA 754

decembrie 2020
28 luni
Secretariatul General al Guvernului
Asociația Eurocomunicare

Scop principal: realizarea unei strategii – cadru pentru managementul comunicării guvernamentale și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților comunicatorilor din autoritățile și instituțiile publice centrale. 

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” cod MySMIS 134024 / cod SIPOCA 754 este reprezentat de îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării guvernamentale la nivelul administrației publice centrale din România, în vederea consolidării capacității acesteia, precum și pentru asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului administrativ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • analiza capacității instituționale privind comunicarea strategică la nivelul administrației publice centrale din România;
 • crearea unui think tank care să contribuie la dezvoltarea comunicării guvernamentale;
 • elaborarea Strategiei pentru managementul comunicării guvernamentale a României;
 • dezvoltarea nivelului de pregătire profesională a personalului din administrația publică centrală.

REZULTATE

Principalele rezultate așteptate ale proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” cod MySMIS 134024 / cod SIPOCA 754 sunt:

 • elaborarea și înaintarea spre aprobare a Strategiei pentru managementul comunicării guvernamentale;
 • îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților comunicatorilor din autoritățile și instituțiile publice centrale.

ACTIVITĂȚI

În cadrul proiectului se vor desfășura activități de:

 • analiză a percepției publice și identificarea cauzelor care generează un nivel scăzut de încredere a cetățenilor în sistemul și actul administrativ, precum și de identificare a surselor/canalelor de informare utilizate cel mai frecvent de populație;
 • analiză a modalității și mijloacelor de comunicare publică utilizate la nivelul sistemului guvernamental în vederea fundamentării unor principii noi de comunicare strategică;
 • organizare a fluxului de comunicare în cadrul administrației publice centrale prin conectarea rețelei de comunicatori de la nivel central din fiecare instituție publică cu rețeaua de experți care generează, prin activitatea lor, informațiile relevante care vor fi comunicate către public, inclusiv prin crearea unui think tank și prin facilitarea accesului la cunoașterea experienței în domeniul comunicării guvernamentale a structurilor publice similare din state membre UE;
 • elaborare a unei Strategii de management a comunicării guvernamentale la nivel de sistem;
 • elaborare a unui plan de măsuri de intervenție coerent și adaptat diverselor grupuri țintă în vederea creșterii încrederii publice în sistemul administrativ, precum și a unei metodologii de monitorizare a nivelului de percepție și a cauzelor care îl generează;
 • elaborare a unor ghiduri de bune practici, în vederea transparentizării actului administrativ din perspectiva recomandării Comisiei Europene, în sensul asigurării unor premise clare privind respectul reciproc între instituții;
 • dezvoltare a nivelului de pregătire profesională a personalului din administrația publică centrală, experți tehnici pe diverse domenii și comunicatori din structurile de comunicare ale ministerelor.

Conferința de lansare a proiectului

În data de 23 martie 2021, ora 10:30 a avut loc conferința de lansare a proiectului „STRATEGIA PENTRU MANAGEMENTUL COMUNICĂRII GUVERNAMENTALE A ROMÂNIEI”, în format online.

Detalii