Materiale video

SIPOCA 754 – Ce este comunicarea guvernamentală?

Ce este comunicarea guvernamentală și de ce este important să cunoaștem diferența față de alte forme de comunicare? În primul rând, comunicarea guvernamentală a devenit un element important al comunicării publice și parte integrantă a unei societăți democratice. În cazul unor instituții publice, precum guvernul sau ministerele, comunicarea publică reprezintă o formă vitală de comunicare cu cetățenii, care are în vedere satisfacerea interesului general și transmiterea informațiilor de utilitate publică. În al doilea rând,  comunicarea guvernamentală nu coincide cu comunicarea politică sau electorală, așa cum am putea crede la prima vedere. Comunicarea guvernamentală se referă la activitatea de comunicare a instituțiilor din cadrul aparatului guvernamental central, respectiv instituțiile care își desfășoară activitatea la nivel național, regional și local. Astfel, în acest material video încercăm să evidențiem, într-un mod cât mai simplu, principalele aspecte ce definesc comunicarea guvernamentală.

Materialul video a fost elaborat de către experții din cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României“ “ cod MySmis 134024 / Cod SIPOCA 754.

SIPOCA 754 – Utilizarea rețelelor sociale în comunicarea guvernamentală

În contextul utilizării pe scară largă a rețelelor sociale în special de către populația tânără, acest tip de comunicare este necesar să fie privit ca fiind o componentă importantă a comunicării guvernamentale. Comunicarea guvernamentală mediată are rolul principal de a asigura transparența, încurajând participarea cetățenilor la procesul decisional. Comunicarea guvernamentală pe social media trebuie să pornească de la o abordare strategică, de la misiunea, viziunea și valorile instituției. În acest material video încercăm să prezentăm principalele avantaje în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale în comunicarea guvernamentală, însă atragem atenția și asupra unor eventuale provocări în utilizarea lor.

Materialul video a fost elaborat de către experții din cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României“ cod “ cod MySmis 134024 / Cod SIPOCA 754.

SIPOCA 754 – De ce este importantă comunicarea pe rețelele sociale

De ce este importantă comunicarea pe rețelele sociale? În primul rând, „trebuie să fii acolo unde sunt și cetățenii” pentru a ajunge cu mesajul la ei, se arată în lucrarea „Social media in the public sector: Participation, collaboration, and transparency in the networked world”, realizată de cercetătoarea Ines Mergel. În al doilea rând, conform European Communication Monitor 2021, cele mai importante probleme strategice pentru managementul comunicării în următorii trei ani sunt:

  • crearea și menținerea încrederii;
  • explorarea de noi metode de a distribui conținut și dezvoltarea durabilă;
  • responsabilitatea socială.

În consecință, comunicarea pe rețelele sociale trebuie înțeleasă și valorificată indiferent de organizație sau domeniul de care aceasta aparține. Comunicarea pe rețelele sociale este un instrument fundamental pentru instituțiile publice. Trebuie să ne raportăm la aceasta în mod profesional, responsabil, proactiv. Astfel, în acest material video vom prezenta principiile de comunicare pe rețelele sociale.

Bibliografie:

Mergel, I. (2012). Social media in the public sector: Participation, collaboration, and transparency in the networked world. San Francisco: Jossey-Bass.

Zerfass, A., Buhmann, A., Tench, R., Verčič, D., & Moreno, Á. (2021). European Communication Monitor 2021. EUPRERA European Public Relations Education and Research Association & EACD European Association of Communication Directors.

Materialul video a fost elaborat de către experții din cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României“ “ cod MySmis 134024 / Cod SIPOCA 754.

SIPOCA 754 – Cum să răspunzi la comentarii pe rețelele sociale?

Cetățenii percep rețelele sociale, în speță Facebook, ca pe o oportunitate reală de a interacționa cu autoritățile publice, se arată în cercetarea „A set of metrics to assess stakeholder engagement and social legitimacy on a corporate Facebook page”, realizată de autorii Bonsón și Ratkai. Astfel, paginile instituțiilor publice de Facebook devin canale de comunicare importante între cetățeni și autorități. În acest sens, specialiștii în domeniu au realizat un ghid practic cu privire la politica de comentarii primite pe aceste pagini de Facebook. În cadrul materialului video am încercăm să adaptăm acest ghid și să-l facem disponibil persoanelor care lucrează în comunicare guvernamentală, dar și publicului larg.

Bibliografie:

Bonsón, E., & Ratkai, M. (2014). A set of metrics to assess stakeholder engagement and social legitimacy on a corporate Facebook page. Online Information Review.

Mergel, I. (2012). A Manager’s Guide to Designing a Social Media Strategy. IBM Center for The Business of Government.

Materialul video a fost elaborat de către experții din cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României“ cod “ cod MySmis 134024 / Cod SIPOCA 754.