SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI ȘI ASOCIAȚIA ”EUROCOMUNICARE” DIN BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ, ÎN DATA DE 23 MARTIE 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10.30, ÎN FORMAT ONLINE, CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „STRATEGIA PENTRU MANAGEMENTUL COMUNICĂRII GUVERNAMENTALE A ROMÂNIEI” (COD SIPOCA 754/ COD MYSMIS 134024).

Proiectul are ca principal scop realizarea unei strategii – cadru pentru managementul comunicării guvernamentale și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților comunicatorilor din autoritățile și instituțiile publice centrale.

Un alt scop urmărit în cadrul proiectului privește abordarea unitară a comunicării guvernamentale la nivelul administrației publice centrale din România, dar și asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului administrativ.

Evenimentul își propune să informeze instituțiile implicate și interesate de elaborarea unei strategii – cadru pentru managementul comunicării guvernamentale a României, în legătură cu obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului.

Cofinanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Durata proiectului este de 28 luni, iar bugetul are o valoare totală de 11.671.421 lei, din care 10.557.375,53 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE).

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile pentru a afla mai multe.